• Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športového podujatia pre deti a mládež 2016

     • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športového podujatia pre deti a mládež 2016 - Obrázok 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športového podujatia pre deti a mládež 2016

      Mesto Prešov podporilo podujatie Mini OH ELBA – 5. ročník sumou 401 eur.

      Zmluvu nájdete po kliknutí na odkaz:

      http://www.elbaci.sk/dokumenty/zmluva16-1.pdf

       

       

     •  

      Objavili ste u svojich detí športový talent?
      Má Vaše dieťa vzťah k športu
      zvlášť k futbalu, volejbalu, basketbalu, tenisu, badmintonu či gymnastike?
      Súkromné športové gymnázium ELBA  v Prešove
      je tu práve pre Vaše dieťa.

      Po  talentových skúškach zameraných na telesnú zdatnosť,          
      ich radi privítame u nás.
      Vaše dieťa počas celého štúdia bude mať týždenne 10 hodín športovej prípravy, vo Vami vybranom športe,
       kde sa individuálne zdokonalí.

      Dôraz kladieme aj na kvalitu teoretického vyučovania, pretože budúci športový manažér a športový funkcionár musí byť aj vzdelaný.

      Súkromné športové gymnázium ELBA Vás čaká kedykoľvek

     • Vznik tejto www stránky

     • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.