Novinky

    • Elbáci opäť zápolili v súťaži iBobor
     • Elbáci opäť zápolili v súťaži iBobor

     • Pred 16 rokmi založila v Litve prof. dr. Valentina Dagienė informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne.

      Našu školu v tomto školskom roku reprezentovalo na súťaži 16 žiakov – 5 žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia a 11 žiakov z tried Kvinta, 1.A a 1.C. Veľmi nás teší, že viacerí sa prebojovali medzi úzku skupinu úspešných riešiteľov, ktorých v kategórii Junior bolo iba 27,9 % a v kategórii Kadet 40 %. Desať žiakov dosiahlo výsledok omnoho lepší než bol celoštátny priemer. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 804 škôl.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

      • Michaela Ižarová, Kvarta – 87. percentil
      • Slávka Ratvajská, 1.A – 87. percentil
      • Sofia Slosarčíková, Kvarta – 79. percentil
      • Marianna Novotná, 1.A – 72. percentil
      • Emília Žalúdeková, 1.A – 72. percentil
      • Šimon Matej, 1.A – 72. percentil
      • Lucia Bogdaňová, Tercia – 66. percentil
      • Wiliam Kišš, 1.A – 64. percentil
      • Janka Ondrejčáková, Kvinta – 63. percentil
      • Emma Lukáčová, 1.A – 59. percentil

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

    • Olympiáda v anglickom jazyku na ELBE aj tento rok!
     • Olympiáda v anglickom jazyku na ELBE aj tento rok!

     • Koniec novembra sa niesol v duchu preverovania vedomostí. A to nie iba na vyučovacích online hodinách, ale aj na OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU. Aj tento rok mali žiačky a žiaci našej školy možnosť overiť si, ako sú na tom ich jazykové kompetencie. Znova sa súťažilo v notoricky známych úlohách – čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba.

      Celá olympiáda kvôli aktuálnej situácii prebehla tento rok úplne inak, než sme zvyknutí, a to online formou. Taká bola aj jej ústna časť, v ktorej mali súťažiaci podrobne opísať obrázok a taktiež vyjadriť svoj názor na nie úplne jednoduchú otázku. Otázky často skúšali nielen ich jazykové možnosti, ale hlavne ich názorové spektrum a morálne vlastnosti.

      Olympiády sa zúčastnili vybraní súťažiaci zo všetkých tried. Keďže sa súťažilo v troch kategóriách, udelili sme tri prvé miesta:

      • Marek Copák – 1. miesto v staršej kategórii
      • Tamara Eliášová – 1. miesto v strednej kategórii
      • Michaela Ižarová – 1. miesto v mladšej kategórii

      Miške, Tamare a Marekovi srdečne blahoželáme. Sú to naozaj veľmi zdatní angličtinári. Svoje schopnosti si overia na okresnom kole súťaže už v januári.

      Aj napriek dištančnému vzdelávaniu sa toho v škole deje skutočne mnoho a my sa tomu veľmi tešíme. Taktiež sa tešíme na ďalšie podujatia a súťaže.

      Vaša žiacka školská rada

    • Zvyšujeme záujem žiakov o programovanie
     • Zvyšujeme záujem žiakov o programovanie

     • V jeseni sa naša škola už tradične zapája do celoeurópskej aktivity Code Week EU. Nebolo tomu inak ani v tomto kalendárnom roku. Odbornou garantkou tohto podujatia na našej škole je PaedDr. Erika Petrašková, PhD. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Počas októbrových dní sa spájajú žiaci aj učitelia z celej Európy, aby sa dozvedali viac o programovaní a taktiež aj o algoritmickom myslení – zručnostiach, ako je otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov. Tento rok prebiehali aktivity v dňoch 9. – 24. októbra 2020.

      Organizátori Európskeho týždňa programovania, rovnako ako jej účastníci, sú presvedčení o tom, že programovanie pomáha pochopiť rýchlo sa meniaci svet okolo nás, rozširovať vedomosti o fungovaní technológií a rozvíjať zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie. Ak sa žiaci naučia programovať, posunie ich to do popredia digitálne vybavenej spoločnosti a získajú lepšie šance na úspech v súkromnom aj pracovnom živote. Týždeň programovania ponúka všetkým žiakom možnosť vyskúšať si digitálnu tvorbu. Slovensko sa tento rok zapojilo do Európskeho týždňa programovania prostredníctvom 129 programátorských podujatí, ktoré prebiehali na participujúcich školách.

      Prečo sa naša športová škola pravidelne zapája do Týždňa programovania? Dôvodov je viacero:

      1. Šírime informácie o význame programovania.
      2. Zvyšujeme záujem žiakov o programovanie a rozvíjanie digitálnej gramotnosti.
      3. Nadväzujeme partnerské vzťahy s ďalšími školami.
      4. Získavame podporu od iných organizátorov a učiteľov.
      5. Zvyšujeme tak prestíž a kredibilitu školy.

      Za to, že sme opäť výrazným spôsobom prispeli k úspechu Európskeho týždňa programovania nám bol aj tento rok udelený certifikát.

    • Nina zaznamenala úspech na národnom šampionáte
     • Nina zaznamenala úspech na národnom šampionáte

     • Dňa 26. septembra 2020 sa v športovej hale v Lučenci konali Majstrovstvá Slovenska v kickboxe, na ktorých nechýbala ani naša žiačka Nina Podracká. Úspech zaznamenala v každej z disciplín, v ktorých sa predstavila. Domov si tak priniesla 3 medaily a to 2 bronzy z Light Contacta Kick Light 55 kg a striebro z Point Fightingu 42 kg.

      Za zmienku určite stojí aj fakt, že nesplnila váhový limit a musela nastúpiť vo vyššej kategórii ako plánovala. Ani to ju však neodradilo a na národnom šampionáte predviedla svoju silu. Dokázala tak, že sa právom radí medzi slovenské reprezentantky.

      Srdečne blahoželáme!!! 👍

    • Talentovaný Marek vybojoval zlato
     • Talentovaný Marek vybojoval zlato

     • V dňoch 19. – 20. 09. 2020 sa konali Majstrovstvá Slovenska v športovej streľbe z guľových zbraní v Príbelciach, ktorých sa zúčastnil aj náš maturant z Oktávy, Marek Copák z klubu ŠSK Prešov – Solivar. Marek si na týchto majstrovstvách vybojoval:

      1. miesto: Rýchlopaľná pištoľ 2×30 (557)

      2. miesto: Športová pištoľ 30+30 (557)

      2. miesto: Štandardná pištoľ 3×20 30+30 (547)

      2. miesto: v družstve Štandardná pištoľ 30+30  (Copák, Novický, Švec)

      Blahoželáme a tešíme sa z úspechov!!!

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • “The more languages you know, the more of a person you are.”

      Európsky deň jazykov sa každoročne oslavuje 26. septembra. Na našej škole sme tomuto významnému dňu venovali celý týždeň. Nielen na slovenčine, ale aj na hodinách cudzích jazykov sme hovorili o tom, aké sú jazyky dôležité a aký zmysel má vedieť sa v dnešnom svete dorozumieť.

      Najviac sa táto hodina zapáčila zrejme triede 3. G, ktorá sa do tejto problematiky skutočne pohrúžila. Okrem toho, že si žiačky a žiaci naštudovali najdôležitejšie fakty o jazykoch, urobili aj niekoľko pekných projektov.

      O tom, čo sa na hodinách dozvedeli povedia sami:

      • O jazykoch som sa naučil, že sa s nimi veľmi dobre viem dorozumieť vo svete. Marko
      • Dozvedel som sa, že najväčší počet jazykov sa používa na území Ruska. Tomáš
      • Mnohé jazyky majú viac ako 50 000 slov. Bežným používateľom jazyka ich však stačí oveľa menej. Matej
      • Dozvedela som sa, že slovanský jazyk patrí k slovanským jazykom a že okrem tejto jazykovej skupiny poznáme aj iné skupiny jazykov. Ema
      • Prekvapilo ma, že na svete je 6000 – 7000 jazykov. Martin
      • Po tomto týždni viem, že najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike. Filip
      • Dozvedela som sa, že jazyky v Európe sa delia na germánske, románske a slovanské. Lucia
      • Zaujímavým faktom bolo, že približne polovica ľudí na svete je dvoj alebo viacjazyčná. Samuel

      Ak máte chuť dozvedieť sa viac alebo si zahrať nejaké zaujímavé jazykové hry, určite neváhajte a navštívte nasledujúcu stránku: https://edl.ecml.at/

      Na stránke si môžete zvoliť jazyk, v ktorom sa dané fakty chcete dozvedieť.

      Mgr. Barbara Bačinská a trieda 3. G

    • Prešovské noviny píšu o našej talentovanej Emme
     • Prešovské noviny píšu o našej talentovanej Emme

     • Talentovaná Prešovčanka Emma Hympánová vyniká na ľade

      V rýchlokorčuľovaní je mladá Prešovčanka majsterkou Slovenska

      Korčuľovať začala ako trojročná. Talent zdedila po svojej mamke a dedkovi, ktorí v Prešove pred rokmi založili klub ŠKM Akademik. Emma ho reprezentuje výborne. Na pretekoch získala už približne 170 medailí a 25 pohárov. Má veľmi blízko k tomu, aby sa dostala do juniorskej reprezentácie. Porozprávali sme sa s ňou o jej úspechoch, ale aj o samotnom rýchlokorčuľovaní.

      Jazdí desiaty rok

      “Dedko aj mamka hrávali hokej. Veľa času trávili na ľade, neskôr sa začali venovať rýchlokorčuľovaniu. Keď som mala šesť rokov, založili klub ŠKM Akademik Prešov. Dedko je šéftréner, mamka trénerka. Oni ma k tomu priviedli a tiež aj moju o tri roky staršiu sestru. Rýchlokorčuliarka som už desiaty rok, iný šport som ani neskúšala,” opísala svoje začiatky Emma Hympánová.

      Na pretekoch jazdí všetky disciplíny 500 m, 1000 m, 1500 m aj štafety. “Rýchlokorčuľovanie sa robí na krátkej a dlhej dráhe. Ja sa venujem rýchlokorčuľovaniu na krátkej dráhe a to sa nazýva short track,” vysvetlila.

      Emma Hympánová (úplne vpravo) spolu so svojou rodinou ─ sestrou Alexandrou, mamou Blankou a dedkom Jaroslavom.

       

      Najdôležitejšia je technika

      Na to, aby mohla pretekať, potrebuje špeciálny odev aj korčule. “Pod pretekárskou kombinézou máme oblečenú neprerezavú kombinézu. Na krku máme neprerezavý nákrčník, aby pri pádoch nedošlo k úrazu. Potrebujeme mať aj prilbu, neprerezavé rukavice, holenné chrániče a korčule, ale iné ako majú hokejisti. Nože na korčuliach sú dlhšie a tenké len 1,1 mm, nie sú rovné, ale zahnuté do ľavej strany, teda na stranu, do ktorej korčuľujeme,” objasnila Emma.

      Povedala nám, že najvýznamnejšiu rolu hrá v rýchlokorčuľovaní faktor techniky. “Bez dobrej techniky sa ďalej nepohneme. Dôležitá je aj výbušnosť, sila, vytrvalosť, kondícia, rýchlosť.”

      To všetko Emma zvláda vďaka tvrdému a pravidelnému tréningu. “Trénujeme každý deň, niekedy aj dvojfázovo. Na začiatku máme vždy rozcvičku na suchu, potom rozkorčuľovanie. Trénerka nám povie, na čo bude tréning zameraný, či na vytrvalosť alebo na techniku. Ak trénujeme vytrvalosť, jazdíme veľa kôl, ak rýchlosť tak menej kôl, ale veľmi rýchlo. Ak pracujeme na technike, máme na to cvičenia. Pri nácviku techniky v zákrute používame vedrá, ktoré nám pomáhajú imitovať náklon, ktorý potrebujeme v zákrute, o vedro sa vlastne oprieme. Kondíciu zlepšujeme aj na špeciálnych atletických tréningoch.”

      K dobrým výsledkom jej pomáha aj športová škola

      Talentovaná športovkyňa navštevuje Súkromné športové gymnázium Elba, kde trénuje aj počas vyučovania. “Máme desať hodín telesnej výchovy týždenne, čo mi umožňuje trénovať dvojfázovo. Každý pondelok využívame bazén na regeneráciu po záťaži. Na Elbe mám vytvorené veľmi dobré podmienky na trénovanie. Využívame ľad neďaleko školy v PSK Aréne a taktiež posilňovňu v El parku, ktorá je tiež v blízkosti školy. Učitelia na škole sú veľmi ústretoví a nápomocní. Vždy, keď chýbam v škole kvôli pretekom, dovysvetľujú mi vymeškané učivo,” povedala Emma Hympánová.

      Je blízko k limitu do reprezentácie

      To, čo natrénuje, sa snaží zúročiť na pretekoch. Zúčastňuje sa popredných súťaží na Slovensku aj v zahraničí. Dosiahla už veľmi cenné úspechy. “Dvakrát som sa prebojovala do finále Európskeho pohára v Nemecku a Belgicku, kde som obsadila ôsme miesto. Účasť na tomto podujatí si veľmi cením. Podarilo sa mi získať prvé miesto na majstrovstvách Slovenska, čo je tiež úžasné,” pochválila sa šikovná mladá športovkyňa. Zlato získala aj na majstrovstvách Slovenska v inline korčuľovaní. “Pre nás je to doplnkový šport, venujeme sa mu v letnej príprave. Jazdí sa podobným systémom ako v short tracku, ale na inline korčuliach. Rýchlostné inline korčule majú väčšie kolieska ako bežné kolieskové korčule.”

      Emma na sebe aj naďalej tvrdo pracuje, rada by sa dostala do slovenskej juniorskej reprezentácie. “Na každej trati mám osobný rekord. Najdôležitejšia je päťstovka, pretože tam sa ide maximálnou rýchlosťou a podľa časov na tejto trati sa dá dostať do reprezentácie. Môj osobný rekord je 47 sekúnd a 756 stotín. Limit do juniorskej reprezentácie je 47 sekúnd, takže chýba mi už len veľmi málo. Rada by som sa dostala aj na majstrovstvá sveta juniorov.”

      Pomôže aj pohľad na trénerku

      K rýchlokorčuľovaniu patria aj pády, pri ktorých môže dôjsť k porezaniu sa navzájom. Na dráhe zvykne dochádzať ku kolíziám. Emme sa vážne zranenia, našťastie, vyhýbajú. Čo jej počas pretekov behá v hlave? “Rozmýšľam, ako súperky obehnem, či z vonkajšej, alebo vnútornej strany. Pomáha mi aj to, keď sa pozriem na trénerku, stíham si ju všímať na rovinke. Ukáže mi kedy mám zrýchliť, kedy zablokovať súpera. Na pretekoch sa stane, že spadnem, ale keďže okolo mantinelov sú ochranné matrace, tak to nie je až také bolestivé”.

      Pre koronavírus minulú sezónu ukončili skôr a v novej sezóne ešte do zahraničia nevycestovali, všetky preteky sa doteraz konali len na Slovensku. Emma a ďalší členovia klubu by sa v priebehu septembra mali zúčastniť na Slovenskom pohári. ŠKM Akademik má v súčasnosti 28 členov.

      Miroslava Baranová

       

      Článok bol uverejnený v My Prešovské noviny, 16. 9. – 21. 9. 2020, číslo 37, ročník 7, rubrika My Šport, strana 32.

       

    • Účelové cvičenie na Delni
     • Účelové cvičenie na Delni

     • 14. septembra 2020 sa na našej škole konalo cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania bolo prírodné kúpalisko Delňa. Vedúcim cvičenia bol Mgr. Milan Kundľa.

      Príprava žiakov bola vykonaná na hodinách športovej prípravy dňa 9. septembra 2020. Jednotlivé činnosti prebiehali na piatich stanovištiach, pod dohľadom učiteľov:

      • Dopravná výchova: PaedDr. Erika Petrašková, PhD., Mgr. Viera Voľanská Huntejová, Blanka Hympánová
      • Civilná ochrana: Mgr. Ivana Vozarská, Mgr. Katarína Valková, Mgr. Barbara Bačinská
      • Pohyb a pobyt v prírode, topografia: Mgr. Zuzana Petreková, PaedDr. Marcela Mrázová, Ing. Irina Leshko, PhD.
      • Zdravotná príprava: Mgr. Simona Kokindová, PhDr. Miloslava Olearník Štefanová, PaedDr. Miriam Berezovská
      • Technické činnosti a šport: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Richard Purdeš, Mgr. Jakub Gondžúr

      Cieľom cvičenia bolo upevnenie branno-športových vedomostí a zručností, upevnenie psychickej odolnosti a fyzickej zdatnosti žiakov, naučenie sa všetkých potrebných činností pri situáciách ohrozenia a získanie schopnosti poskytovať prvú pomoc.

      Cvičenie prebehlo v súlade s časovým harmonogramom, bez zdravotných komplikácií. Na záver ho Mgr. Milan Kundľa vyhodnotil. Žiaci si pochvaľovali pekné počasie, aj skvelú atmosféru, ktorá na cvičení vládla.

    • Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021
     • Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

     •  

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční

      2. septembra 2020 (streda) o 9:00 hodine v triedach školy.

      Pred vstupom do budovy školy si žiak nasadí hygienické rúško.

       

       

      Stručné zhrnutie všeobecne platných pokynov:

      • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie.
      • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      • Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
      • Od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov povinné.
      • Zdravotný dotazník žiaci odovzdajú 2. 9. 2020 svojej triednej učiteľke / triednemu učiteľovi.
      • Zdravotný dotazník si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (nižšie).
      • Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy – zelenú, oranžovú, červenú.
      • Pri podozrení na ochorenie žiaka je prvý kontakt rodiča so všeobecným lekárom len telefonicky.
      • Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

      Základné pokyny, usmernenia a odporúčania, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

    • Manuál pre školský rok 2020/2021 – COVID19 a DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
     • Manuál pre školský rok 2020/2021 – COVID19 a DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

     • Manuál pre školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      OZNAM

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

    • Športový strelec Marek na Majstrovstvách Európy
     • Športový strelec Marek na Majstrovstvách Európy

     • Dňa 26. februára 2020 sa konali Majstrovstvá Európy 2020 vo Wroclawe v Poľsku. Marek COPÁK, žiak Septimy si na ME v disciplíne VzPi-60 v kategórii junior vybojoval síce nepopulárne, ale krásne 4. miesto. Z kvalifikácie postúpil do finále z 5. miesta. S nástrelom 573 bodov a položkami 94 97 96 99 96 91 si zároveň vytvoril osobný rekord.

      V dramatickom finále sa dlho držal na druhom mieste. Nakoniec však skončil na 4. mieste, keď minimálne bronzová medaila mu ušla o 0,3 boda.

      27. februára 2020 sa konala súťaž družstiev a konečne to vyšlo. V súťaži družstiev získali Slováci strieborné medaile po neuveriteľnom finále proti Rusku, v ktorom viedli už 14:2 a na zisk zlatej medaile potrebovali 2 body. Nakoniec po nervy drásajúcom súboji prehrali 14:16 a vybojovali striebro. Do finále sa prebojovali po úspešnom štvrťfinále, keď s rovnakým počtom 569 bodov  ako Rusi postúpili do finále.

      Srdečne gratulujeme!

    • Australian Open Junior Championships
     • Australian Open Junior Championships

     • Septiman Lukáš Palovič začal hrať tenis v apríli 2007. Venuje sa mu teda už takmer 13 rokov. Od svojich 11 rokov je reprezentantom Slovenskej republiky vo svojej vekovej kategórii.

      Dňa 1. apríla 2019 sa stal hráčom Národného tenisového centra v Bratislave. Ide o špičkové športové centrum, ktoré sa zaoberá prípravou slovenských tenistov a tenistiek pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov vo svetovom a reprezentačnom tenise.

      V decembri 2019 bol spomedzi slovenských chlapcov najlepší v rebríčku ITF (International Tennis Federation) juniorov do 18 rokov. Umiestnil sa na 180. priečke. V novembri 2019 získal titul na turnaji ITF J4 v egyptskej Káhire. Najvyššie nasadený hráč si vo finále poradil s dvanástym nasadeným domácim reprezentantom Karimom Ibahimom 6:2, 6:3.

      Lukášov doterajší najväčší úspech

      Jeho doterajším najväčším úspechom je 102. miesto vo svetovom juniorskom rebríčku, ktoré obsadil v januári 2020. Nominoval sa ním do kvalifikácie dvojhry a do hlavnej súťaže štvorhry na jeden zo štyroch najväčších svetových juniorských turnajov a to Australian Open Junior Championships 2020. Turnaj sa konal v dňoch 25. 1. 2020 – 1. 2. 2020 v austrálskom meste Melbourne.

      Gratulujeme a držíme palce, nech sa aj naďalej darí!

    • Lukáš na tenisovom turnaji v Austrálii
     • Lukáš na tenisovom turnaji v Austrálii

     • Lukáš Palovič, halový majster Slovenska v tenise, žiak Septimy, sa kvalifikoval na juniorský tenisový turnaj ITF G1 v austrálskom Traralgone. Úspešný kvalifikant zdolal v prvom kole Američana Casha Hanzlika 6:7(3), 7:5, 6:1. V druhom kole však nestačil na tretieho nasadeného Švajčiara Jeffreyho Von der Schulenburga. Podľahol mu 3:6, 3:6 a vypadol z turnaja. Už samotná kvalifikácia je však úžasný úspech, ktorý vyžaduje veľa driny, odriekania a vytrvalosti.

      Gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov!

     •  

      Objavili ste u svojich detí športový talent?
      Má Vaše dieťa vzťah k športu
      zvlášť k futbalu, volejbalu, basketbalu, tenisu, badmintonu či gymnastike?
      Súkromné športové gymnázium ELBA  v Prešove
      je tu práve pre Vaše dieťa.

      Po  talentových skúškach zameraných na telesnú zdatnosť,          
      ich radi privítame u nás.
      Vaše dieťa počas celého štúdia bude mať týždenne 10 hodín športovej prípravy, vo Vami vybranom športe,
       kde sa individuálne zdokonalí.

      Dôraz kladieme aj na kvalitu teoretického vyučovania, pretože budúci športový manažér a športový funkcionár musí byť aj vzdelaný.

      Súkromné športové gymnázium ELBA Vás čaká kedykoľvek

     • Vznik tejto www stránky

     • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.