• Futbal

   • Vyučujúci:

    • Mgr. Ľuboš Zlatohlavý
    • Mgr. Radoslav Kubánka
    • Mgr. Tomáš Eliaš, PhD. 
    • Dragan Andrič