• Študentský parlament (ŠP) je pomocným samosprávnym orgánom školy. Motivuje študentov na riešenie spoločných problémov, predkladanie a obhajovanie ich návrhov, a tým zainteresovanosti na riadení života školy. Nezanedbateľný je pedagogický aspekt študentskej samosprávy – učí študentov samostatne myslieť a konať, formovať a prejavovať vlastné názory, argumentovať a obhajovať ich v komunikácii s rovesníkmi i dospelými.

     

    Koordinátorka:

    Mgr. Viera Voľanská Huntejová

    Predseda: 

    Štefan Malec, III. M

    Podpredseda a tajomník: 

    Sofia Kánová, III. C

    Pokladník: 

    Jakub Centko, II. M

    Manažér športových podujatí:

    Marián Fedor, IV. C/Oktáva

    Manažérka kultúrnych podujatí: 

    Sofia Gičová, III. A

    Natália Havalová, I. A

    Oliver Lišovský, I. M

    Lucia Rumančíková, II. A

    Lucia Bogdaňová, II. C

    Marianna Novotná, IV. A

     

     

     

    Hlavnou úlohou ŠP je:

    • zvyšovať hrdosť žiakov a študentov k škole
    • riadiť a koordinovať využívanie voľného času
    • rozvíjať samostatnosť pri organizovaní podujatí
    • dbať o vysokú organizačnú a estetickú úroveň školských a mimoškolských akcií
    • zapojiť žiakov do školských a mimoškolských prác