• Všeobecná športová príprava

   • Vyučujúci:

    • Mgr. Juraj Skrip 
    • Mgr. Richard Purdeš 
    • Mgr. Maryna Hajdučková (Hádzaná) 
    • Mgr. Daniela Kmecová (Atletika)