• Zoznam členov Rady školy

   • Predseda: PaedDr. Miriam Berezovská (za pedagogických zamestnancov)

    Podpredseda: PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková (za pedagogických zamestnancov)

    Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Mária Dvorčáková

    Za rodičov: 

    • Ing. Ľudmila Čarná
    • Ing. Ľubomír Centko
    • p. Lenka Sasaráková

    Za zriaďovateľa:

    • Ing. Branislav Blicha
    • PaedDr. Radoslav Ruščák
    • p. Vladimír Varga
    • Bc. Mikuláš Kačala

    Za žiakov: Štefan Malec