• Profil školy

    • Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

      

      

     Súkromné športové gymnázium ELBA začalo písať svoju históriu 1. septembra 2006. Zriaďovateľom školy je Ing. Emil Blicha – ELBA. Škola poskytuje štúdium v študijnom odbore 7902 576 gymnázium – telesná výchova formou osemročného štúdia. Štúdium končí maturitnou skúškou.

     Poslaním školy je pripraviť študentov vo všeobecno - vzdelávacej oblasti prostredníctvom humanitných a prírodovedných predmetov na vysokoškolské štúdium. Rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pripravujeme absolventov aj pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatnia ako aktívni športovci, neskôr ako tréneri alebo športoví funkcionári.