• Hokej a rýchlokorčuľovanie

   • Vyučujúci:

    • Blanka Hympánová 
    • Peter Duda
    • Milan Ondričko