• Už si len krok od toho, aby si sa stal Elbákom!

    Stačí osloviť svojho výchovného poradcu a vyplniť prihlášku!

     

    V školskom roku 2024/2025 prijmeme žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v dvoch študijných odboroch: 

     

    Na prijatie do našej školy musíš zvládnuť talentové skúšky, keďže si športovec, bude to pre teba hračka!

     

    Prihlášky na stredné školy je možné podať až do 20. marca 2024.

     

    Termín talentovej skúšky: 

    I. kolo: 4. - 5. apríla 2024 Prešov

    II. kolo: 9. mája 2024 Prešov

     

    Obsah prvej fázy talentovej skúšky:

    Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti sa skladajú z týchto disciplín

    • sed - ľah za 60 sek.
    • skok do diaľky z miesta
    • hod 2 kg plnou loptou
    • člnkový beh 4 x 10 m
    • vytrvalostný člnkový beh (Beep test)
    • testy špeciálnej pohybovej výkonnosti podľa vybraného športu
     

    Obsah druhej fázy talentovej skúšky:

    • psychologické vyšetrenie